meer structuur

Afspraken en systemen


"We hebben veel gegevens maar iedereen slaat het ergens anders op, we moeten afspraken maken en/of software waarin we het kunnen opslaan."

meer informatie

Toegankelijkheid


"De gegevens zitten in verschillende systemen. Als ik toegang heb tot deze gegevens en ze kan combineren kan ik beter rapporteren en beslissen."

welke informatie?

Definities


"Hebben we het nu over hetzelfde, maken we wel gebruik van dezelfde vastgelegde definities of moeten we die nog bepalen?"

betere informatie!

Effectiviteit


"We hebben toegang tot de gegevens en we zijn het eens over de definities.
We kunnen nu echt vooruit."

Meer structuur

Afspraken en systemen


De structuur van de gegevensopslag is veelal gebaseerd op gebruikte systemen, technologieën en voorkeuren van de gebruikers. Om te waarborgen dat de opgeslagen gegevens ook weer makkelijk kunnen worden teruggevonden is het van belang om afspraken te maken over de manier en plaats van opslag.

  Inventariseer eens of er gebruik gemaakt wordt van:
 • Lokale opslag op de eigen desktop
 • Opslag in de mailbox
 • Cloudopslag (bedrijfsaccounts / persoonlijke accounts)
 • Persoonlijk gekozen software

  Onderzoek eens of iedereen op de hoogte is van:
 • Eenduidige afspraken
 • Werkinstructies


Meer informatie

Toegankelijkheid


Als de gegevens in verschillende systemen zitten moet er een goed overzicht bestaan waar die gegevens zich bevinden en welk systeem eigenaar is van welke gegevens.
Is het mogelijk om systemen te koppelen door gebruik te maken van interfaces (APIs)?

  Kunnen de systemen gegevens overdragen via:
 • Een interface (API)
 • Een import/export functie
 • Een gecentraliseerde opslag


Welke informatie?

Definities


Als het mogelijk is om gegevens te gaan combineren is het essentieel om gebruik te maken van eenduidige gegevensdefinities. Zijn de gegevens wel vergelijkbaar en stemmen de periodes met elkaar overeen?

  Hebben we te maken met:
 • Verschillende eenheden
 • Afwijkende tijdzones
 • Eenduidige begrippen
 • Dezelfde groeperingniveaus


Betere informatie!

Effectiviteit


Nu de definities duidelijk zijn en er toegang is tot de gegevens kan er betere informatie van gemaakt worden. Deze informatie helpt u beter te rapporteren en uw bedrijf nog meer vooruit te helpen.
Door real-time inzicht in de bedrijfsprocessen kan sneller en beter gestuurd worden.


Start het verbeterproces

Begin stap voor stap


Wilt u met het verbeterproces starten en heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op en we maken een afspraak om mogelijkheden te bespreken.